Du är nu vid innehållet

Vad är hyaluronsyra?

Hyaluronsyra (även kallad HA eller hyaluronan) är en naturlig polysackarid som förekommer i kroppen.

Hyaluronsyra är en naturlig icke-sulfaterad glykosaminoglykan och är sammansatt av alternerande beta-1,3-N-acetyl-glukosamin och beta-1,4-glukuronsyra-disackarider.

Till skillnad från andra glukosaminoglykaner produceras det inte på ett protein i golgiapparaten utan tillverkas direkt av ett plasmamembranbundet enzym kallat HA syntas, som utsöndrar det direkt ut till extracellulära utrymmet.

HA är unik på det sättet att den är högst konserverad och identisk hos alla arter.