Du är nu vid innehållet

Vad är egentligen en hårmineralanalys?

Vårt hår innehåller alla mineraler som finns i kroppen. I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Resultatet från en hårmineralanalys ger en bild av kroppens invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor del av metabolismens olika händelser tydas. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.

Efter mer än 1 miljon håranalyser har Trace Elements, Inc (TEI) skapat ett unikt system för att tyda resultatet av håranalyser. Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport.