Du är nu vid innehållet

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett samlingsnamn på en grupp steroider och för de två fettlösliga ämnena ergokalciferol (D2) och kolekalciferol (D3)

D-vitamin är ett fettlösligt prohormon.

Ett prohormon är ett förstadium till ett viktigt hormon, i det här fallet kalcitriol eller 1,25-dihydroxy-D-vitamin.

Vitamin D3 ombildas i levern till kalcidiol, som i njurarna ombildas till kalcitriol, som är den biologiskt aktiva slutprodukten i kroppen.

Kalcitriol bidrar bland annat till ökad absorption av kalciumjoner i tunntarmen.

D-vitamin kallas även solens vitamin då D-vitamin kan bildas i huden med hjälp av solljus.