Du är nu vid innehållet

Vad är C-vitamin?

Vitamin C fungerar som antioxidant och behövs bland annat för att bygga upp kroppens brosk- och benvävnad.

Det underlättar även upptaget av järn från maten.

Skörbjugg drabbade förr yrkesgrupper som måste leva längre perioder utan färsk mat.