Du är nu vid innehållet

Vad är BSE (Bovin Spongiform Encefalopati)?

Galna ko-sjukan, BSE (Bovin Spongiform Encefalopati), är en dödlig neurodegenerativ kreaturssjukdom som tros kunna spridas till människor i form av Creutzfeldt–Jakobs sjukdom.

Läs mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Galna_ko-sjukan