Du är nu vid innehållet

Tillverkning av askorbinsyra

För att få en kontrollerad produktion och tillräckligt hög halt C-vitamin i kosttillskott tillverkas askorbinsyra vanligtvis med majssirap som ursprungligt ämne.

Tillverkning av askorbinsyra sker med hjälp av följande processteg:

  1. Stärkelsehydrolys: Majssirap bryts via en serie processsteg ned till enkelt socker, D-glukos, via värme och enzymer.
  2. Hydrogenering: D-glukos omvandlas till D-sorbitol.
  3. Fermentering: D-sorbitol omvandlas till L-sorbos.
  4. Tillsättning av syra: L-sorbos kombineras med en syra vid låg temperatur.
  5. Oxidering: produkten oxideras med en katalyst, syrasätts, renas och torkas för att bilda L-glukonsyra.
  6. Hydrolys: L-glukonsyra behandlas med saltsyra för att bilda askorbinsyra.
  7. Återkristallisering: den ”råa” askrobinsyran filtreras, renas och mals till fint kristalliknande pulver.