Du är nu vid innehållet

Stevia och steviolglykosider

Stevia är växten med det latinska namnet Stevia rebaudiana L. och det svenska namnet sötflockel.

Det var den spanske botanikern och forskaren Pedro Jamie Esteve (1500–1556), som var den förste europé att upptäcka sötflockel.

Stevia odlas traditionellt i Sydamerika, men även i Kina och andra delar av världen.

Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker.

Steviolglykosider är godkända som livsmedelstillsats.

Steviolglykosider

Steviolglykosider extraheras från växten Stevia rebaudiana, och har numret E960 i Codex Alimentarius.

Det finns fyra huvudsakliga glykosider: steviosid, rebaudiosid A, rebaudiosid C och dulkosid.

Steviosid och rebaudiosid A är de dominerande komponenterna och förhållandet mellan dessa kommer att påverka smakkvaliteten: steviosid har en lakritsliknande eftersmak medan rebaudiosid A har en reducerad eftersmak.

Andra mindre förekommande glykosider är rebaudiosid B, D, E och F, steviolbiosid och dulkosid B.

Steviolglykosider är 250 till 300 gånger sötare än sukros, och har minst 95 % renhet.

Steviolglykosider tillverkas med processen:

  • Extraktion från bladen genom lösning av steviolglykosiderna i varmt/hett vatten i ett batchsystem 3–5 gånger, eller genom ett fortgående omvänt flödessystem,
  • Flockning och utfällning av misstänkt material,
  • Filtrering,
  • Koncentration via vakumassisterad avdunstning,
  • Adsorption (och frigörandet via etylalkohol) i via process med jonbrytande kåda/organisk polymer,
  • Jonbrytande rening,
  • Vidare filtring och koncentration,
  • Spraytorkning eller kristallisering.

Läs mer om stevia och steviolglykosider på Livsmedelsverkets hemsida.