Du är nu vid innehållet

Polyvinylklorid, PVC (undvik)

PVC används för butikspackning av kött, i byggnadsmaterial, i leksaker med mera.

Ämnet är i sig hårt, därför tillsätts mjukgörare i form av ftalater.

De kan utgöra en stor andel av produktens totala vikt.

Mjukgörarna läcker ut under hela produktens livstid.

Ftalater är hormonpåverkande, stör fortplantningen och det finns studier som påvisar risk för barn­allergier.

Miljörisk

Undvik om du kan.