Du är nu vid innehållet

Plaster och dess egenskaper

Vi använder plaster varje dag. En del sorters plast bör du undvika. Från Svenska Naturskyddsföreningen har vi hämtat följande information:

De flesta plastprodukterna har en stämpel som visar vilken sort det är: i återvinningstriangeln finns en siffra som talar om vilken sorts plast det handlar om.

Undvik siffrorna 3, 6 och 7 så minskar du risken för exponering för farliga ämnen.

Alla plast­detaljer är dock inte märkta och gruppen 7 innehåller en lång rad olika plaster med olika egenskaper.

Nästan all plast har fossil olja som ursprunglig råvara. Se till att återvinna plast märkt med återvinningssymboler så långt det går.