Du är nu vid innehållet

Påverkas hyaluronhalten av UV-strålning och solning?

UV-strålning, exempelvis vid solljusexponering, bryter ner hyaluronsyra.

Detta har man kunnat påvisa genom förhöjda nivåer av hyaluronsyrarester efter UV-exponering.