Du är nu vid innehållet

Påverkar sojaprodukter den manliga reproduktionsförmågan negativt?

Nej.

Studier gjorda med balanserade sojaisoflavoner visar ingen negativ inverkan på den manliga reproduktionsförmågan.

Studier gjorda med bara en isoflavon eller genom att injicera isoflavoner direkt in i blodet har däremot visat att detta kan vara negativt.