Du är nu vid innehållet

Optimalt intag = optimal hälsa

Vi anser att människan har olika näringsbehov i olika skeden av livet, bland annat vid sjukdom, under åldrandet, på grund av fysisk och psykisk stress, belastning från miljögifter och bristfälliga kostvanor.

Minimalt behov

Den vanliga rekommendationen för vårt näringsintag är DRI, Dagligt ReferensIntag.

DRI en vägledning om hur lite du kan äta av ett näringsämne utan att utveckla kända bristsjukdomar som till exempel skörbjugg.

DRI talar däremot inte om vilka mängder som krävs för en optimal hälsa:

DRI (tidigare RDI)-utredningen som genomfördes i USA på 1940-talet slog, förutom miniminivåer av vitaminer och mineral, också fast att DRI inte var tillräckligt om du är ovanligt stor eller liten, bor kallt eller varmt, arbetar under stress, äter läkemedel, har matsmältningsproblem, är kroniskt sjuk, är utsatt för miljögifter eller tränar hårt.

I utredningskommittén satt främst personer från livsmedelsindustrin. De tittade på vad den amerikanska befolkningen åt i allmänhet för att avgöra behovet av näring, och där man var osäker gissade man.

DRI uppdateras vart femte år, men har inte ändrats mycket sedan de först togs fram trots att en mängd forskning visar på större näringsbehov.

 

Större behov än DRI

Baserat på en mängd studier de senaste decennierna tror vi att dessa näringsbehov ofta överstiger det rekommenderade dagliga intaget.

Samtidigt som vi har ett minimalt behov av näringsämnen kan höga intag av vissa näringsämnen orsaka negativa eller till och med toxiska symptom.

European Food Safety Authority, Efsa, har låtit dess Scientific Committee on Food Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies sammanställa ett dokument, TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS, som behandlar olika näringsämnen inklusive dess övre halter och intag. Här finns näringsrekommendationer utifrån ett konservativt perspektiv. Du kan läsa mer i den här: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

Vi anser att Efsas värdering och rekommendation i vissa fall är alltför för försiktig när det gäller att uppnå optimal hälsa.

Optimal hälsa

Vi vill optimera din hälsa. Därför tillsätter vi halter av näringsämnen i kosttillskott som ibland överstiger DRI-värden.