Du är nu vid innehållet

Magnesiumupptag

Magnesium, precis som alla andra näringsämnen, måste tas upp av kroppen för att kunna användas.

Hur väl du tar upp magnesium beror på en rad faktorer: förutom formen av magnesium tillkommer bland annat hälsan hos slemhinnan i din tarmkanal, pH-värdet i densamma samt tillgången på fett – mineraler är fettlösliga och behöver fett för att kunna tas upp ordentligt.

Dessutom tar kroppen upp magnesium i varierande grad i olika delar av matsmältningskanalen: enligt mineraltillverkaren Albion tas 11 % av magnesiumet upp i tolvfingertarmen, 22 % i tomtarmen (jejunum), 56 % i krumtarmen (ileum) samt 11 % i tjocktarmen.

Din matsmältningskanal behöver fungera väl för att du ska kunna tillgodogöra dig intaget av magnesium och andra näringsämnen.

Observera att vissa magnesiumformer inte joniseras i tarmkanalen. Det inkluderar kelaterade magnesiumformer med för stor molekylvikt (över 1 500 dalton) vilka måste brytas ned av matsmältningsapparaten innan absorption. Vid denna nedbrytning förstörs kelaten.

Detta har bland annat visats av professor Darrel Graff, et al., vid Weber State University, USA.