Du är nu vid innehållet

Magnesiumoxid

Magnesiumoxid (magnesium bundet till syre) är en vanlig och relativt billig form av magnesium.

Oxidformen av magnesium är närmast olöslig i vatten och har 43 % löslighet i en sur miljö liknande den i magsäcken. Detta medan till exempel magnesiumcitrat har 55 % löslighet i vatten och är klart mer löslig än magnesiumoxid i alla grader av sur miljö.

Det finns olika uppgifter gällande hur väl magnesiumoxid tas upp, men flera rapporter från senare år säger lite mer än 20 % i upptag.

Magnesiumoxid har relativt hög andel elementalt magnesium: magnesiumoxid ger upp till 60 % elementalt magnesium.

Dessutom används magnesiumoxid ibland i magnesiumberedningar för att sänka pH-värdet i tarmkanalen för att optimera upptaget av magnesium.

Observera att magnesiumoxid används, helt eller delvis i kosttillskott där du får i dig mer än 150 mg magnesium per tablett eller kapsel.

Antingen då som en kompletterande magnesiumkälla, eller som buffrad med huvudingrediensen.