Du är nu vid innehållet

Magnesiumlaktat

Magnesiumlaktat (magnesium bundet till laktat, konjugatbasen hos mjölksyra) är en magnesiumform med hög biotillgänglighet. Magnesiumlaktat tolereras vanligtvis väl av organismen.

Laktat är också en viktig medlare i olika metabola processer, som i mjölksyraskytteln: laktat fungerar här som energikälla, glukoneogen förelöpare och som signalmolekyl. Laktat bidrar också till att koordinera vävnadsfunktioner och energi i musklerna samt deltar i biokemiska mekanismer i hjärncellerna.