Du är nu vid innehållet

Magnesiumkarbonat

Magnesiumkarbonat är en billigare form av magnesium med en biotillgänglighet på 5–30 %.

Magnesiumkarbonat reagerar med saltsyran i magsäcken (om det finns tillräckligt med magsaft med tillräckligt lågt pH) för att bilda magnesiumklorid.

Ren magnesiumkarbonat ger upp till ca 42 % elementalt magnesium.