Du är nu vid innehållet

Magnesiumformer i kosttillskott och livsmedel

I kosttillskott används magnesium i aminosyrabundna former, magnesiumsalter samt magnesiumsyra-komplex. Valet av magnesiumform beror på flera faktorer, och en viktig anledning är att olika magnesiumformer absorberas och används av kroppen i olika grad. Magnesium, precis som andra mineraler, måste tas upp via matsmältningen för att kroppen ska ha någon nytta av det.

Hur väl du tar upp magnesium beror på en rad faktorer: bland annat hälsan hos slemhinnan i din tarmkanal, pH-värdet i densamma samt tillgången på fett i samband med intaget.

Olika magnesiumformer anses vara olika bra, med olika grad av upptag, och olika andel elementalt magnesium per vikt råvara/ingrediens.

Du kan inta magnesium via kosttillskott i flera olika former. En del former innehåller stor andel magnesium men tas kanske inte upp så bra.

Andra former innehåller mindre magnesium men tas upp bättre och används av kroppen på ett mer effektivt sätt.