Du är nu vid innehållet

Magnesiumcitrat

Magnesiumcitrat (magnesiumsalt av citronsyra) är en vanlig form av magnesium som tas upp och tolereras relativt väl.

För upptag av mineral krävs ett tillräckligt lågt pH i magen. Magnesiumcitrat är surt till sin natur och kräver inte närvaro av saltsyra i magsäcken för att lösas upp på samma sätt som andra, mer basiska magnesiumformer. Det är en anledning till att magnesiumcitrat absorberas väl.

Ren magnesiumcitrat ger upp till ca 16 % elementalt magnesium.