Du är nu vid innehållet

Magnesiumbisglycinat

Magnesiumbisglycinat är magnesium bundet till aminosyran glycin (förekommer även i formerna magnesiumglycinat och magnesiumtriglycinat, men det är magnesiumbisglycinat som är den godkända formen inom EU).

Kroppen har relativt lätt för att identifiera individuella aminosyror, och forskning har visat att aminosyran glycin är en molekyl att föredra när det gäller att bilda organiska kelaterade mineraler.

Kroppen har lätt att identifiera glycin för att därefter transportera den genom tarmslemhinnan in i kroppen. Mineraler kelaterade med glycin kan förhållandevis enkelt tas upp för att därefter direkt transporteras till cellen.

En anledning till det goda upptaget är att en del av glycinatformen absorberas intakt, troligtvis via aminosyra-dipeptid-transport (Schuette SA, et.al.). Detta bland annat på grund av att glycin förbättrar lösligheten hos hela komplexet, vilket förbättrar biotillgängligheten.

En dubbelblindstudie (Roussouw and Brummelen) jämförde även biotillgängligheten av magnesiumbisglycinat med magnesiumklorid. Resultaten visade att magnesiumbisglycinat dels hade större biotillgänglighet, dels stannade kvar längre i kroppen.

Olika former av magnesiumbisglycinat

I kosttillskott förekommer vanligtvis två olika former av magnesiumbisglycinat, obuffrad och buffrad.

Obuffrad magnesiumbisglycinat

Ren magnesiumbisglycinat ger högt upptag av magnesium men lägre andel elementalt magnesium, upp till maximalt 11,8–12,0 % (glycin är en stor molekyl vilket ger mindre magnesium per vikt och volym). Det gör att du måste inta ganska mycket magnesiumbisglycinat för att få i dig högre halter magnesium.

Buffrad magnesiumglycinat

Magnesiumbisglycinat i kosttillskott förekommer ofta med lite högre andel magnesium, 18–20 %. Den ingrediensen är då en så kallad buffrad variant med magnesiumglycinat buffrat med magnesiumoxid.

Glycinatformerna av magnesium är mycket bra för att återställa magnesiumnivåerna när du behöver inta relativt hög mängd magnesium under längre tid, om du har irrtabel tarmslemhinna och/eller om du är äldre.