Du är nu vid innehållet

Lös eller trög av magnesium?

Ett överintag av magnesium kan påverka tarmens slemhinna. För mycket magnesiumoxid tenderer att ge trögare avföring (förstoppning) medan citrat‐, sulfat‐ och kloridformer av magnesium tenderer att ge lösare avföring (diarré).

Kelaterade, organiskt sammansatta former av magnesium, som magnesiumbisglycinat och magnesiumcitrat, dels är lättare för kroppen att ta upp, dels har mindre påverkan på tarmen jämfört oorganiska magnesiumformer, som magnesiumoxid.

De oorganiska mineralformerna, som magnesiumoxid, är till större delen de former som förekommer i berggrunden. I växtriket förekommer mineraler i högre grad i organiska former. Enkelt uttryckt tar växterna upp de oorganiska mineralerna från berggrunden och binder dem till olika organiska sammansättningar för att bilda exempelvis magnesiumbisglycinat och magnesiumcitrat.

Evolutionen har gjort så att människan bäst tar upp och använder magnesium i de organiska formerna, medan oorganiskt magnesium ger oss högre koncentration av rent magnesium.