Du är nu vid innehållet

Longvida Kurkuminextrakt

Kurkumin är den biologiskt aktiva fytokemiska ingrediensen i gurkmeja.

Vanlig gurkmeja från affären innehåller ca 5 % kurkumin.

Longvida® är ett kurkuminextrakt som ger signifikanta halter av fritt (inte glukuroniderat*, eller inaktivt) kurkumin – Longvida innehåller minst 23 % aktiva kurkuminoider.

SLCP-teknologi för optimal absorption och hög biotillgänglighet

 

Naturligt förekommande kurkumin kan inte uppnå optimal verkan på grund av låg löslighet och nedsatt (eller mycket lågt) upptag i tarmen.

Därför framställs Longvida® kurkumin med en patenterad SLCP (Solid Lipid Curcumin Particle)™-teknologi som försäkrar optimal, säker och naturlig absorption.

SLCP-teknologin, som utvecklats av University of California, USA, har inspirerats av den forskning som gjorts på solida liposomala fett-mikropartiklar och dess goda förmåga att tas upp av och transporteras i kroppen.

Den kritiska delen av teknologin inkluderar naturligt kurkumin som extraherats från gurkmeja-roten i kombination med tre olika fettyper i ett specifikt förhållande till varandra och till kurkuminet.

Detta fett omsluter kurkuminpartikeln och tillåter att kurkuminet löses upp men förblir stabilt under absorptionen och vidare in i kroppen.

SLCP-teknologin skyddar kurkuminet i Longvida att brytas ned och utsöndras för snabbt.

Detta leder till höga halter av fritt, oglukuroniderat kurkumin i kroppen, tillåter en 24-timmars cirkulation i blodet och ger hälsofördelar (läs mer om glukoronidering nedan).

Longvida erbjuder flera steg av förbättrad transport i metabolismen vilket ger mer effekt och högre halt kurkumin i vävnaderna.

Se filmklipp

 • Longvida® in Brief (3 min) »
 • Om Longvida (5 min) »

  *Glukuronidering

  Glukuronidering är ofta involverat i metabolismen av läkemedel och andra droger.

  Glukuronidering är en huvudsaklig mekanism i bildandet av vattenlösliga substrat från xenobiotika ((av grekiska xenos, främling och bios, liv), beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen).

  Denna mekanism leder i ett senare skede till elimination av dessa ämnen från kroppen i galla eller urin.

  Även komponenter i vår mat kan påverkas av-glukuronidering: under matsmältningen passerar de flesta beståndsdelarna genom den typiska absorptionsvägen från tunntarmen, in i portådern och direkt in i levern för glukuronidering.

  När kroppen omsätter kurkumin och liknande komponenter från maten i tarmen och levern binder de snabbt till sig en sockermolekyl, eller glukuronid.

  Denna bindning till en sockermolekyl inaktiverar komponenten och “märker” den för snabb elimination, utsöndring ur kroppen.

  Resultatet blir att glukuroniderade komponenter normalt inte tas inte upp väl av målvävnader, till exempel i exempel hjärnan, utan försvinner snabbt ur kroppen

  Glukuroniderade komponenter ses som mer ineffektiva än deras ursprungliga, eller fria, form.

  Läs mer om glukoronidering »

  Patent och varumärke

  Longvida® är patenterat enligt US 9192644 och EP 1993365.

  Longvida® är ett varumärke som tillhör Verdure Sciences, Inc.