Du är nu vid innehållet

Liposomalt C-vitamin

En liposom är en mikroskopisk vesikel (en mikrobubbla) bestående av vattenhaltig kärna omsluten av ett eller flera fosfolipida lager. Fördelen med en liposom är att den kan bära enzymer och näringsämnen till de celler och organ där de gör mest nytta.

Detta sker genom att:

  1. de omslutande och ”skyddande” fosfolipiderna känns igen av tarmväggen som släpper igenom liposomen genom tarmväggen utan att bryta ned den,
  2. liposomet med dess näringsämne kan därefter transporteras vidare till cellen, där både lipidhöljet och det omslutna näringsämnet kan användas av cellväggen eller andra funktioner i cellen. Detta ger en stor fördel när det gäller hur väl näringsämnets effekt tillvaratas.

Liposomalt C-vitamin har C-vitamin inkapslat i mikroskopiska bubblor av fosfolipider för bättre upptag, effektiv transport genom tarmväggen och snabb leverans till cellen.

Resultat av ett samarbete mellan Empirical Labs och Colorado State University visar att intag av liposomalt C-vitamin dels leder till högre koncentrationer av C-vitamin som cirkulerar i kroppen än ej liposomalinslutet C-vitamin. Studien visade på mer än 50 % högre koncentrationer av C-vitamin vid intag av liposomalinslutet C-vitamin. Dels att C-vitaminet stannade kvar i cirkulerande kroppsvätskor upp till 40 % längre tid (10 timmar istället för 6 timmar).

Intag av liposomalt C-vitamin i samband med labförsök som liknar kroppens tillstånd vid hjärtattack har visat att liposomalt C-vitamin kan hjälpa. Den signifikanta oxidativa stress som uppstår vid detta tillstånd kan motverkas, och hälsan hos blodkärlen kan förbättras med hjälp av intag av liposmalt C-vitamin.

Referens:

  • Janelle L. et.al. Liposomal-encapsulated Ascorbic Acid: Influence on Vitamin C Bioavailability and Capacity to Protect Against Ischemia–Reperfusion Injury. Nutr Metab Insights. 2016; 9: 25–30. (PubMed)
  • Davis JL, Paris HL, Beals JW, et al. Liposomal-encapsulated ascorbic scid: influence on vitamin C bioavailability and capacity to protect against ischemia-reperfusion injury. Nutr Metab Insights2016;9:25-30.  (PubMed)