Du är nu vid innehållet

Liposomala näringsämnen

Liposomala näringsämnen är näringsämnen som omslutits av ett mikroskopiskt fettliknande fosfolipidskikt som ”kapslar” in ämnena och skyddar dem från påverkan från omgivningen.

Lipsomala näringsämnen kan tas upp bättre av kroppen, transporteras lättare med blodet och göra mer nytta på de ställen i kroppen där de bäst behövs.

Liposomer

En liposom är en mikroskopisk vatten-/vätskefylld blåsa eller bubbla omsluten av ett eller flera fettliknande slutna fosfolipida lager.

Namnet liposom har sitt ursprung i två grekiska ord: “lipo” som betyder “fett” och “soma” som betyder “kropp”.

Det är nu mer än 50 år sedan som forskare upptäckte att dessa  mikroskopiska fettvesiklar kunde användas som bärare, eller transportörer, av enzymer och näringsämnen till specifika celler och organ där de gör mest nytta.

Fosfolipider

Den yttre strukturen hos en liposom består av fosfolipider.

Den är nästan identisk med konstruktionen hos de cellmembran som omsluter varje cell i kroppen.

Fosfolipider har molekyler med en en huvud-grupp och en svans-grupp:

 • Huvud-gruppen består av forsfor och attraheras till vatten.
 • Svans-gruppen består av fett och stöter ifrån vatten.

  Bärare av näringsämnen

  Lipsomala näringsämnen används för att näringsämnet ska undgå den normala matsmältnings- och nedbrytningsprocessen i magen och tarmen.

  Detta då matsmältningen normalt försämrar eller begränsar absorption av näringsämnet.

  Ett näringsämne i liposomal form kan lättare transporteras in i blodbanan via tarmslemhinnan utan att påverkas av magsafter och enzymer.

  Detta på grund av att de omslutande och ”skyddande” fosfolipiderna känns igen av tarmväggen som då släpper igenom liposomen genom tarmväggen utan att bryta ned den.

  Liposomer både skyddar näringsämnet i samband med transporten in i kroppen samt ökar biotillgängligheten så att större del av näringstillskottet kan tas upp både snabbare och i högre mängd.


  Lipsomalt näringsämne

  Liposomet med dess näringsämne kan därefter transporteras vidare till cellen, där både lipidhöljet och det omslutna näringsämnet kan användas av cellväggen eller andra funktioner i cellen.
  Detta ger en stor fördel när det gäller hur väl näringsämnets effekt tillvaratas.


  De omslutande fosfolipiderna känns igen av tarmväggen som släpper igenom liposomen genom tarmväggen utan att bryta ned den.

  Bättre upptag och högre koncentrationer av näringsämnen i kroppen

  Obekräftade undersökningar har visat att liposomal teknik kan öka näringsupptaget med upp till 2 000 procent.

  En studie efter ett samarbete mellan företaget Empirical Labs i USA och Colorado State University, USA, visade att intag av liposomalt C-vitamin:

  • ledde till högre koncentrationer av C-vitamin som cirkulerade i kroppen jämfört med ej liposomalomslutet C-vitamin. Studien visade på mer än 50 % högre koncentrationer av C-vitamin vid intag av liposomalinslutet C-vitamin.
  • gjorde att C-vitaminet stannade kvar i cirkulerande kroppsvätskor upp till 40 % längre tid (10 timmar istället för 6 timmar).

  Stabilitet och storlek

  Stabiliteten och storleken hos liposomerna är av stor vikt.

  De liposoma partiklarna behöver både vara lättlösliga och samtidigt kunna hålla näringsämnet inneslutet i den fosfolipida höljet för effektiv transport till målcellen innan näringsämnet kan frigöras.

  För bästa möjliga slutprodukt används naturligt fosfatidylkolin som dels bygger en liposom som efterliknar kroppens egna cellmembran, dels gör produkten vattenlöslig.

  GMO-fri soja (testad mot GMO) används för att framställa fosfatidylkolinet.

  Alpha Plus liposomala produkter har en partikelstorlek med 95 % av partiklarna mellan 50 och 420 nanometer.