Du är nu vid innehållet

Laktasenzym

  • ”Laktasenzym förbättrar laktosnedbrytningen hos individer som har problem med att bryta ner laktos.”