Du är nu vid innehållet

Klorid

  • “Klorid bidrar till normal matsmältning vid produktion av saltsyra i magsäcken.”