Du är nu vid innehållet

Kan man använda annat än huvudhår för analysen?

För den som inte har huvudhår alternativt inte vill ta sitt hårmineralanalysprov från huvudhåret, går det att använda annat kroppshår (hår från armhålor, pubishår, hår från bröstkorgen) alternativt naglar.

Vid användandet av andra vävnader än huvudhår måste man vara medveten om att det ger ett annat provresultat eftersom det växer mycket långsammare samt att fysiologin skiljer sig åt mellan vävnaderna. Vid en omanalys är det viktigt att använda samma typ av vävnad som vid föregående provtagningstillfälle. Detta för att kunna jämföra de olika provresultaten.

Rekommendationen är att använda hår från huvudet för en hårmineralanalys. Används hår från andra ställen på kroppen måste detta anges i analysen.