Du är nu vid innehållet

Innehåller B-vitaminerna jäst?

När kosttillskott innehållande B-vitaminer började finnas att köpa i Sverige tillverkades B-vitaminerna ofta från jäst. Så är det inte längre – idag har tillverkningsmetoderna utvecklats till ofta ganska komplexa biokemiska processer.

Två bioteknologiska metoder dominerar, direkt bakteriologisk fermentation och biokatalys. Även kemisk syntes förekommer. Dessa metoder baseras på förnybara resurser och kan ge både enkla och komplexa molekyler i former som direkt kan användas i livsmedel.

Många näringsämnen, främst vitaminer inklusive B-vitaminer, samt aminosyror, enzymer, askorbin- och hyaluronsyra, med flera, tillverkas genom direkt fermentation: en sådan process inleds med hjälp av kolhydrater, fukt, värme, rätt pH och i bland andra ämnen som får fermentera. Bland annat majs, ris, sockerbeta, sockerrörsmelass, majssocker och glukos (och ibland även saltlösning) kan användas i den här delen av tillverkningsprocessen.

Därefter renas lösningen och ämnen kan extraheras/isoleras/reduceras i olika steg för att få fram en slutgiltig ingrediens.

Man tillsätter olika ämnen och använder olika processteg för att få fram olika slutingredienser.

Många ingredienser genomgår fyra till åtta (eller flera) processteg innan det blir en färdig ingrediens, klar att använda i kosttillskott.

Däremot används inte jäst i dessa processer: dessa kosttillskott är jästfria, men har genomgått fermentation i något skede av tillverkningen.