Du är nu vid innehållet

I vilken temperatur torkas era spannmålsgräs?

Spannmålsgräsen genomgår en form av torkprocess via en roterande trumtorkare där het/varm luft “pressas” genom växtmaterialet under 7-8 minuter.

Luften som blåses/pressas in i trumman håller i genomsnitt 350 grader F / 177 grader C.

De inre delarna av själva växtmaterialet hinner då få en temperatur om ca 37 grader C under torkprocessen.

Det säkerställer att all fukt elimineras samtidigt som kvaliteten på materialet bibehålls.

I ett senare steg finfördelas materialet till pulver. Under den processen håller materialet en temperatur om 35-38 grader.