Du är nu vid innehållet

Hur vet jag att spirulina i era kosttillskott är säkert att inta?

Ätbara spirulinaarter (kallas också Arthrospira) producerar inte gifter.

Spirulina för livsmedelsändamål har under över 30 år undergått toxikologiska undersökningar, några av dem stödda av FN.

Ätbar spirulina av ren och hög kvalitet odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former i soldränkta sötvattensbassänger.

Vår ätbara ekologiska spirulina odlas för livsmedelsändamål under väl kontrollerade former dels i soldränkta sötvattensbassänger i USA, dels på en ö i Sydkinesiska sjön och framställs via spraytorkning för att bevara näringsinnehållet.

Till exempel vår produkt Mighty Greens innehåller spirulina som odlas i bassäng.

Alpha Plus och de etablerade odlare och tillverkare vi samarbetar med analyserar sin råvara och sina produkter för toxiner och mikrober regelbundet.

Exempelvis är den spirulina som ingår i Mighty Greens är den enda spirulina på den amerikanska kontinenten som får kallas GRAS (Generally Recognized as Safe) enligt FDA, den amerikanska motsvarigheten till vårt Läkemedelsverk.

Spirulina och chlorella har använts i kosttillskott i över 30 år, och miljontals människor har under dessa årtionden ätit tillskott utan att ta någon skada.

En studie från 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4130116/, utvärderade greens-drycker som till stor del innehöll spirulina. Den studien visade att man inte kunde hitta spår av BMAA i produkterna som testades.