Du är nu vid innehållet

Hur vet jag att alfalfa:n i er Mighty Greens inte kommer från GMO-källa?

Innehållet av alfalfa i Mighty Greens kommer från certifierat och testat ekologiskt framställt icke-GMO alfalfafrö. Dessutom skördas alfalfa:n innan gräset förlängs och börjar bilda stam och sin första led och därefter nya blad.

Det innebär att även om den alfalfa som växer av någon anledning skulle ha blivit smittad genom pollination av GMO-alfalfa finns det ingen möjlighet för någon GMO-smitta i den färdiga produkten.