Du är nu vid innehållet

Hur tillverkas det kollagen som ni använder i era produkter?

Vårt kollagen kommer från fisk.

Det tillverkas från rest- och biprodukter som bildas efter dagligt och uthålligt fiske i havet utanför den franska nordvästkusten.

Man tar tillvara en del av de restprodukter som blir över efter att fisken processats i livsmedelsproduktionen.

Detta sker dels direkt på båten strax efter att fisken tagits upp, dels i fiskfabriker efter att dagens fångst levererats i hamn.

Kollagentillverkaren har kontrakt med olika fiskeriverksamheter som samlar in rest- och biprodukterna i speciella behållare som sedan levereras till fabriken där kollagenet tillverkas.

Tillverkningen sker genom torkning på låg temperatur och en försiktig enzymatisk hydrolysering.

Temperatur, tid, tryck, pH och växtbaserade enzymer används för att framställa bioaktiva kollagenpeptider med låg molekylär vikt.