Du är nu vid innehållet

Hur tillverkas den hyaluronsyra som används i kosttillskott?

Hyaluronsyra, precis som de flesta andra syror som används i livsmedel och kosttillskott, tillverkas genom fermentation.

Tidsmässigt kan produktion av hyaluronsyra delas in i tre kronologiska sekvenser:

  • Fram till slutet av 1980-talet tillverkades hyaluronsyra från tuppkam. Tuppkam (och bland annat navelsträngen) har hög koncentration av HA.
  • Från slutet av 1980-talet och en tid framåt tillverkades hyaluronsyra via fermentation med inblandning av en Streptococcus zooepidemicus-stam. Problemet var att streptococci är patogen till sin natur och en slutprodukt från den typen av tillverkning kan orsaka immunologiska problem.
  • Idag tillverkas hyaluronsyra vanligen genom en icke-patogen mikrobfermentation med hjälp av andra, för kroppen bättre bakteriestammar, främst Bacillus subtilisBacillus subtilis är en vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie. Som i all fermentation använder man någon form av kolhydrat som hjälp i fermentationsprocessen. I detta fallet används ofta sukros. Dessutom använder vissa tillverkare grundämnet kol som en viktig komponent i fermenteringen. Inga animaliska ämnen används i tillverkning av hyaluronsyra.