Du är nu vid innehållet

Hur tillverkas D3-vitamin som utvinns från fårull?

D3-vitamin hos djur tillverkas vanligen genom deposition av 7-dehydrokolesterol (ett derativ av kolesterol som ofta kallas 7-D) i huden.

7-dehydrokolesterol är ett förstadium till D-vitamin och är samma ämne som lagras i huden hos djur.

Industriell framställning av D3-vitamin är beroende av 7-dehydrokolesterol eller kolesterol.

Utgångmaterialet för att tillverka D3-vitamin ( kolekalciferol) för användning i kosttillskott från fårull är vanligen lanolin, renat ullfett (E 916).

Därefter löses, separeras och renas kolesterol ut från detta ullfett.

Sedan genomgår kolesterolet fyra processteg för att bilda 7-dehydrokolesterol (“pre vitamin D”).

Därefter bestrålas 7-dehydrokolesterol med ultraviolett ljus för att bilda vissa D-vitamin-isomerer. Denna process liknar det som sker när din hud belyses av UV-strålar från solen.

Detta resulterar i en mix av förstadie till D-vitamin, isomerer och 7-dehydrokolesterol.

Efter urskiljning av de isomerar som önskas kan 7-dehydrokolesterol frigöras via kristallisering.

Detta material smälter vid ungefär rumstemperatur och har vanligtvis en potens om 25 000 000 till 30 000 000 IE D-vitamin per gram.

Denna blandning kan i sin tur sedan hettas upp för att omvandla förstadiet av vitaminet till en stabil cis-form (cis-vitamin D) som kan användas i livsmedel och kosttillskott.