Du är nu vid innehållet

Hur omvandlas D-vitamin till näring som kroppen kan använda?

D-vitamin (D2 eller D3) kan hydroxyleras (omvandlas) till förrådsformen 25-hydroxivitamin D (kalcidiol) i levern.

Denna omvandling sker med hjälp av enzymet 25-hydroxylas CYP2R1.

Kalcidiol kan sedan cirkulera i blodet och utgöra den direkta råvaran för bildandet av det aktiva D-vitamin-hormonet 1,25-dihydroxy-D-vitamin (1,25(OH)2D), vanligen kallat kalcitriol.

25-hydroxivitamin D är en relativt ostabil form som därför snart kommer att ombildas till ett stabilt 25(OH)D-DBP-komplex.

Detta komplex utsöndras i urinen och återabsorberas via megalin vid de renala tuberna i njurarna.

Megalin är ett protein i cellmembranet och en receptor som hör till den stora LDL-receptorfamiljen.

I den proximala tubulusen i njuren har denna receptor bland annat uppgiften att transportera tillbaka fettlösliga vitaminer ur primärurinen.

Därefter omvandlas det stabila stabilt 25(OH)D-DBP-komplexet till den aktiva formen av D-vitamin, 1,25-hydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) (kalcitriol).

Detta sker med hjälp av 1α-hydroxylas CYP27B1. 1α-hydroxylas regleras av olika faktorer inklusive paratyroidhormon (PTH) och fibroblast växtfaktor-23 (FGF23).

Kalcitriol kan bildas lokalt i olika celler där det behövs, när det behövs, förutsatt att kalcidiol finns tillgängligt.

Bild från researchgate.net