Du är nu vid innehållet

Hur odlas era spannmålsgräs?

Spannmålsgräsen odlas efter ekologiska principer i nordöstra Kansas, USA.

För alla sädesgräs gäller det att skörda i rätt tid för maximalt näringsinnehåll.

Det finns ett stadium kallat ”jointing stage” och som infinner sig just innan gräset hårdnar och bildar sin första led, innan själva stammen börja växa. Detta stadium pågår i några dagar.

Det är då som näringsvärdet är som högst, innan det faller snabbt.

Det vete- och korngräs vi använder odlas utomhus under kyliga månader.

Det skördas tidigt, innan det hunnit bilda sin första led – i takt med att det unga näringsrika gräset växer minskar halten klorofyll, protein och näringsämnen medan nivån av olöslig cellulosafiber stiger.

Spannmålsgräs odlat inomhus har inte samma näringstäthet eller rika innehåll av klorofyll som det ekologiskt certifierade vinterodlade gräs vi använder – utomhusodlat vetegräs innehåller upp till fyra gånger mer klorofyll än inomhus-/brickodlat gräs.

Ju längre en planta utsätts för solljus, desto mer klorofyll innehåller den.

Inomhus växer gräset 20 gånger fortare, men långt från glaciärjordens näringsrikedom och utan ordentligt utrymme mellan plantorna.

Det gör att detta ”inomhus”gräs lättare drar på sig sjukdomar.

Spannmålsgräs som växer utomhus blir inte angripna av bakterier, virus och mögel på samma sätt.

OBS! Ann Wigmores fina behandlingsresultat baserades på vetegräs som växer 200 dagar under vintermånaderna i Kansas.