Du är nu vid innehållet

Hur mycket värme används när man processar råvaran i Colostrum?

Man använder det man kallar “flash pasteurization”, en snabb lågtemperatur-pastörisering, vilket innebär en process där råvaran värms upp till 72º C under 15 sekunder.

Man spraytorkar sedan råvaran via indirekt ånga och med lågt tryck och temperatur (under 63º C).