Du är nu vid innehållet

Hur mäts D-vitaminstatus i kroppen?

D-vitaminstatus bestäms vanligen efter mätning av 25(OH)D (kalcidiol)-koncentrationen i blodet och mäts i ng/ml eller nmol/L (1 ng/ml= 2,5 nmol/L).

Värdet varierar med årstid (solexponering) och kostintag.