Du är nu vid innehållet

Hur kvalitetssäkras er fiskolja?

Våra omega-3-produkter kvalitetssäkras genom att vi väljer att samarbeta med producenter som har system för att testa, följa upp och säkra kvaliteten.

Det innebär i praktiken att tillverkaren bland annat har ett fungerande system (vilket är lagstadgat) för faroanalys och kritiska styrpunkter, där man (med denna produkt) bland annat analyserar innehåll av

 • Acid value Max 0,5 mg KOH/g PhEur 2063/2.5.1
 • Peroxide value Max 2,0 meq/kg PhEur 2063/2.5.5
 • Anisidine value Max 10,0 PhEur 2063/2.5.36
 • Total oxidation (Totox) Max 12 611136 (In-house)
 • Absorbance at 233 nm Max 0,50 AU PhEur 2063/2.2.25
 • Oligomers and partial glycerides Max 3 area % PhEur 2063/2.2.30
 • Hg, Mercury: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Pb, Lead: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Cd, Cadmium: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • As, Arsenic: Specification max 0,1 mg/kg. Method USP <233>
 • Organic impurities:
 • Dioxins (TE WHO), Sum PCDDs/PCDFs: Specification max 1,75 pg/g. Method US EPA 1613
 • Dioxins and dioxin-like PCBs (TE WHO), Sum PCDDs/PCDFs, non-ortho and mono-ortho PCBs: Specification max 3 pg/g. Method US EPA 1613 and 1668
 • PCBs, IUPAC no: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180: Specification max 0,09 mg/kg. Method US EPA 1668
 • PCBs, Sum 209 congeners: Specification max 0,09 mg/kg. Method US EPA 1668
 • Benzo(a)pyrene: Specification max 2,0 ng/g. Method 611536 (In-house)
 • PAHs, Sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benz(b)fluoranthene and chrysene: Specification max 10,0 ng/g. Method 611536 (In-house)

För att finna orenheter, oxidation etc.

Man gör återtester av vissa värden efter 24 månader för att testa stabiliteten av produkten och se om förändringar skett.