Du är nu vid innehållet

Hur går det till efter odling och skörd, återplanteras skogen?

För att kunna framställa Pau d’arco-bark måste man ha en odling med träd samt ha licens att skörda träden. Samtidigt måste man ha ett godkänt återplanteringsprojekt samt återplantera skogen efter skörd.

Det finns mycket naturligt växande Pau D’arco i Sydamerika men dessa används inte för att framställa Pau D’arcoté.