Du är nu vid innehållet

Hur är det, minskar halten hyaluronsyra i kroppen med åldern?

Med åldern minskar kroppens produktion och hyaluronsyranivåerna i huden.

En åldrad person har ofta ingen hyaluronsyra kvar i läderhuden.