Du är nu vid innehållet

Hur är det, kan fiskolja innehålla flera olika fettsyror?

En studie har visat att fiskolja kan innehålla 30 st olika fettsyror, inklusive mellan 10 och 14 olika mättade fettsyror, med upp till 36 % av det totala fettinnehållet.

Nivåerna av omega-3-fett kan variera mellan 33 % och 79 %.

Referens:

  • Preston, R, et.al. Omega-3 fatty acid fish oil dietary supplements contain saturated fats and oxidized lipids that may interfere with their intended biological benefits. Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 483, Issue 1, 29 January 2017, Pages 425-429.