Du är nu vid innehållet

Glycerol

Glycerol, E422, är ett emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel som kan användas i kosttillskott. Glycerol är en enkel trevärd alkohol i form av en klar, doftlös vätska med lite söt smak. Den kan hittas i triglyceridstrukturen hos oljor och fetter, och innehållet varierar mellan ca 9 och 13,5 %. Glycerol är hygroskopisk till sin natur.

Naturligt glycerol/glycering framställs genom spjälkning av fett: fettsyror och glycerin skiljs från varandra genom spjälkning. Fett och vatten pumpas tillsammans under högt tryck och hög temperatur tills vattnet innehåller 9 och 13,5 % fritt glycerin. Detta neutraliseras med syror, centrifugeras, dunstas in och destilleras tills man har mer eller mindre rent glycerin.

Glycerol är termen som används för den rena ingrediensen medan ofta glycerin refererar till mer kommersiella varianter. Det glycerol som används i kosttillskott är framställt från vegetabiliska källor.