Du är nu vid innehållet

Finns det några nackdelar med att äta inulin?

Inulin kan ge upphov till Candida albicans och andra jästformer näring.

Man har även sett att vissa personer kan få mycket gaser, kramper i tarmen och diarréer.

Den som har svampinfektion och har mycket känslig mage, bör vara försiktiga och trappa upp försiktigt med inulin.