Du är nu vid innehållet

Finns det hormoner i vävnadspulver från kosttillskott?

Forskare och läkare ger följande sammanfattande svar: generellt sett kan man inte förvänta sig att hitta hormoner inklusive kortison i exempelvis en binjureprodukt innehållande vävnadspulver från binjure. Dessa pulver testas normalt sett inte mot ämnet, och det finns normalt sett heller inte möjligheter att testa mot ämnet.

Om det skulle finnas naturligt ”kortison” (d.v.s. kortisol) i en binjureprodukt skulle halten vara så låg att det inte skulle ha någon fysiologisk betydelse jämfört med hormonterapi.

Om det finns syntetiskt kortison i ett sådant kosttillskott är detta tillsatt produkten.