Du är nu vid innehållet

Exempel tillverkning av tiamin

På 1920-talet kunde tiamin, B1-vitamin, utvinnas från riskli. På 1930-talet kunde tiaminpyrofosfat isoleras från jäst. Idag sker tillverkning oftast via bakteriell fermentation. Fermentation av olika stammar kan ske via olika enzymatiska processteg: ofta används en mikroorganism, till exempel E. coli och Rhizobium-arter, innehållande olika gener som orsakar en överproduktion och frisläppande av tiamin i det medium den odlas i. Rhizobium är en gramnegativ kvävefixerande bakterie som lever i jorden. Även syntes av tiamin i Bacillus subtilis är vanligt. Bacillus subtilis är en grampositiv stavbakterie som förekommer i vår omgivning. Med hjälp av bakterier och olika enzymer, främst tiaminfosfat-pyrofosfater och oxidaser, och tiazol-biosyntes, kan en bakteriell fermentation bilda tiamin som sedan i sin tur kan utgöra basen till en färdig råvara för livsmedelsindustrin.