Du är nu vid innehållet

Exempel tillverkning av pyridoxin

Pyridoxin är en 4-metanolform av vitamin Boch är en av de mest stabila B6-vitaminformerna. En process för att producera Vitamin B6 är att odla en mikroorganism av släktet Rhizobium som senare kan producera vitamin B6 i medium under aeroba förhållanden. Odlingsförhållandena för denna bakteriefermentation kräver bland annat kol, kväve och salter för att kunna odla mikroorganismen. Dessutom kan pyruvat, D-glyceraldehyd, glycolaldehyd, glycin, 1-deoxy-D-treo-pentulos och 4-hydroxy-L-treonin tillsättas.

Enligt uppgift tillverkas över 50 % av all pyridoxin via kemisk syntes via olika varianter av cykloaddition av tillsatta oxazoler med butenediol-derivat (dessa oxazoler ska inte förväxlas med de oxazolderivat som ingår i en kategori läkemedel med centralt verkande muskelavslappnande effekt). Vidare kan ämnen som saltsyra, natriumbisulfat, kolväten, trifenylfosfin, trietylamin och trikloroisocyanuridsyra användas i en komplex process för att bilda exempelvis pyridoxinhydroklorid.