Du är nu vid innehållet

Exempel tillverkning av hyaluronsyra

Hyaluronsyra tillverkas vanligen genom en icke-patogen mikrobfermentation med hjälp av andra, för kroppen bättre bakteriestammar, främst Bacillus subtilisBacillus subtilis är en vanligt förekommande saprofytisk, grampositiv bakterie. Som i all fermentation använder man någon form av kolhydrat som hjälp i fermentationsprocessen. I detta fallet används ofta sukros. Dessutom använder vissa tillverkare grundämnet kol som en viktig komponent i fermenteringen. Inga animaliska ämnen används i tillverkning av hyaluronsyra.