Du är nu vid innehållet

Citronsyra

Citronsyra används i kosttillskott världen över bland annat som smakämne, konserverings-/antioxidantionsmedel och fyllnadsmedel.

Bland våra E-nummer hamnar den i grupp 300: E 330 – Citronsyra (antioxidationsmedel).

Industriell tillverkning av citronsyra sker via en biologisk process där citronsyra via olika processer kan bildas.

Ett vanligt sätt är att få olika stammar av mögelsvampen Aspergillus niger att producera citronsyra på ytan av en sukros-/glukos- och saltlösning.

I större skala använder man det som kallas tankfermentation, där Aspergillus niger mögelsporer växer under aseptiska, teströrsliknandea förhållanden, och som sedan via olika steg pH-justeras och ges tillskott av näring.

När sedan steril luft tillsätts omvandlas lösningen till citronsyra. Hela processen tar upp till 15 dagar.

Via filtrering, centrifugering och rening erhålls en ren citronsyraprodukt fri från mögelsporer och andra biprodukter.

Reningen sker med hjälp av antingen en kalciumoxid-svavelsyrametod eller en flytande extraheringsprocess.

Extraheringsprocessen innebär att man med hjälp av tertiära aminer, kvävehaltiga organiska ämnen (aminerna är derivat av ammoniak, ofta utvunna ur förmultnade växter m.m.), aktiverar extrahering och ”löser ut” citronsyran.

Denna metod är dock mindre vanlig än metoden med kalciumoxid-svavelsyra.

Läs lite mer om detta på https://www.ecama.org/index.php/production-of-citric-acid

Det finns även andra tillverkningsalternativ för tillverkning i mindre skala med mögelfermentation av sockerbeta eller sockerrörsmelass, eller dextros (majssocker). Där kan citron, lime och ananasjuice användas.

Citronjuice innehåller 5-8 % citronsyra.