Du är nu vid innehållet

Behöver kapslar och tabletter hjälpämnen för att vara bra?

En kapsel eller tablett beroende på storlek innehåller oftast 300-700 mg av aktiva och inaktiva substanser. Det är framför allt tabletter som innehåller hjälpämnen.

Inaktiva substanser, hjälpämnen, kan finns där för att tabletten ska hålla ihop men inte bli för hård så att innehållet inte löses och ingredienserna inte tas upp upp av kroppen.

Vissa blandningar av näringsämnen och livsmedel behöver hjälpämnen för att underlätta flödet av pulver i maskinen/maskinerna under tillverkningen så det inte klumpar sig och för att säkerställa att rätt mängd pulver hamnar i kapseln under kapsuleringen.

Hjälpämnen behövs också för att skydda ingredienserna under lagringen av den färdiga produkten.

Kapslar kan också behöva fyllnad när volymen hos de aktiva ingredienserna är liten, som till exempel med B12-vitamin och folsyra-blandningar, eller material för att skydda fettlösliga ingredienser mot oxidation.