Du är nu vid innehållet

Är resultatet av analysen tillförlitligt?

Om hårprovet tas på ett korrekt sätt är håranalysen mycket exakt. Ett ytterst sofistikerat instrument och mjukvaruprogram tillåter en omfattan­de kvalitetskontroll.

På TEI är man specialiserade på hårmineralanalyser och analyserar över 50 000 prover per år. På TEI ägnas all uppmärksamhet åt att säkerställa exaktheten hos de resultat man får fram med korrekthet.